ANTANANARIVO

Ankorondrano

Immeuble COMACAT  Route hydrocarbures

032 05 043 48

034 07 043 48

033 37 043 48

Talatamaty

Lot 27 I Imerinafovoany

034 02 895 40
032 05 895 40

033 37 895 40

Tanjombato

Lot IC 01 Ankadilalampotsy Ambany atsimo

034 05 895 49
032 05 895 49
033 37 895 49

020 22 461 40

Antsirabe

Lot 12- C- 200 Rue Renan Antsenakely / 110

034 05 895 30

034 05 043 50

032 05 895 30

Ampitatafika

A 100m de Gastro Pizza Anosizato
Bord de Route RN1, côté droit vers Ampitatafika, en face Quincaillerie Reli.

034 34 895 05